Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Συντελεστές

Ιδέα, παραγωγή, παραμετροποίηση, ιδιοκτησία:

Το παρόν Web site έχει παραμετροποιηθεί βάσει της open-source πλατφόρμας PrestaShop™.
Την επιμέλεια της παραμετροποίησης την ανέλαβε η INTERGATE ®.
Ιδιοκτησία του ονόματος REFAL ® ανήκει στην εταιρεία Beauty Time ™.